boton cerrar cookie
Utilitzem cookies pròpies i de tercers per millorar els nostres serveis i mostrar publicitat relacionada amb les seves preferències mitjançant l’nàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant , considerem que accepta el seu ús. Podeu canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra Política de Cookies

AVIS LEGAL

En virtut de la Llei 15/1999 del 13 de desembre sobre la Protecció de Dades de caràcter personal, l’informem que les seves dades reflectides en aquesta comunicació, estan incorporades dins d’un fitxer responsabilitat del Grup VISTAOPTICA (B.Q.R. OPTICAL, S.L., H2O OPTICAL, S.L., B2B OPTICAL, S.L.), CIF: B-62668892, inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, Tom 33919, Foli 1, Full Nº B235721. La finalitat d’aquest fitxer és gestionar el servei sol•licitat.

L’usuari garanteix l’autenticitat de totes aquelles dades que comuniqui a través de www.vistaoptica.com i mantindrà actualitzada la informació que faciliti a GRUPO VISTAOPTICA, de manera que respongui en tot moment a la seva situació real, essent l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi, així com dels perjudicis que causi per aquesta raó a GRUPO VISTAOPTICA o a tercers.

GRUPO VISTAOPTICA no pot assumir cap responsabilitat derivada de l’ús incorrecte, inapropiat o il•lícit de la informació apareguda en les pàgines d’Internet de GRUPO VISTAOPTICA

Amb els límits establerts a la llei, GRUPO VISTAOPTICA no assumeix cap responsabilitat derivada de la falta de veracitat, integritat, actualització i precisió de les dades o informacions que contenen les seves pàgines d’Internet. Els continguts i informació de les pàgines d’Internet de GRUPO VISTAOPTICA estan elaborades per professionals degudament qualificats per a l’exercici de la seva professió. No obstant, els continguts i la informació no la vinculen, ni constitueixen opinions, consells o assessorament legal de cap tipus, ja que només es tracta d’un servei ofert amb caràcter informatiu i divulgatiu.

Les pàgines d’Internet de GRUPO VISTAOPTICA poden contenir enllaços (links) a altres pàgines de tercers. Per això, GRUPO VISTAOPTICA no podrà assumir responsabilitats pel contingut que pugui aparèixer en pàgines de tercers. Els textos, imatges, sons, animacions, software i la resta de continguts inclosos en aquest web són propietat exclusiva de GRUPO VISTAOPTICA o els seus llicenciadors. Qualsevol acte de transmissió, distribució, cessió, reproducció, emmagatzematge o comunicació pública total o parcial, ha de comptar amb el consentiment exprés de GRUPO VISTAOPTICA

Així mateix, per accedir als serveis que GRUPO VISTAOPTICA ofereix a través del web, haurà de proporcionar algunes dades de caràcter personal. En compliment d’allò establert a la LOPD 15/1999, del 13 de desembre, l’informem que les seves dades personals quedaran incorporades i seran tractades als fitxers de GRUPO VISTAOPTICA, amb la finalitat de prestar-li i oferir-li els nostres serveis. Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, a RAMBLA CATALUNYA, 10, BAJO IZQ. – 08007 BARCELONA o bé, enviant un correu electrònic a vistaoptica@vistaoptica.com

Per poder accedir a intranet l’usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi d’usuari i clau d’accés que haurà d’ introduir al Web.

GRUPO VISTAOPTICA no es fa responsable del mal ús de les contrasenyes que vostè pugui dur a terme com a usuari. És responsabilitat de l’usuari custodiar degudament les claus i contrasenyes que es concedeixin per a l’accés com a usuari, impedint l’ús indegut o accés per part de tercers.

Tanmateix, la seva acceptació al present Avís Legal suposa la prestació del seu consentiment exprés per a què GRUPO VISTAOPTICA pugui remetre-li comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o un altre mitjà de comunicació equivalent, en els termes establerts per la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic. En cas de no estar interessat en rebre aquest tipus de comunicacions pot dirigir-se a GRUPO VISTAOPTICA, a l’adreça esmentada anteriorment o al correu electrònic vistaoptica@vistaoptica.com , manifestant la seva voluntat.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de GRUPO VISTAOPTICA. En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors.

SELECCIONAR LA MEVA UBICACIÓ ACTUAL

Si l'usuari permet i accepta ' Localitzar centres ' autoritza l'accés a la localització geogràfica en temps real del seu dispositiu mòbil i ordinador, per tal de poder accedir els establiments i botigues més properes segons la seva localització.

PROPIETAT INTEL•LECTUAL

Els continguts proporcionats per GRUPO VISTAOPTICA estan subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial i són titularitat exclusiva de GRUPO VISTAOPTICA o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. GRUPO VISTAOPTICA no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se GRUPO VISTAOPTICA tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

La propietat intel•lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a GRUPO VISTAOPTICA, als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació. GRUPO VISTAOPTICA ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, GRUPO VISTAOPTICA no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. GRUPO VISTAOPTICA declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

GRUPO VISTAOPTICA es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel•lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

En cap cas GRUPO VISTAOPTICA, les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

GRUPO VISTAOPTICA no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ('links') o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. GRUPO VISTAOPTICA no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de GRUPO VISTAOPTICA com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

CURRÍCULUMS

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol•licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable GRUPO VISTAOPTICA, amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol•licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix. Així mateix, consent expressament la comunicació de les seves dades del currículum per a la seva utilització amb les finalitats anteriors a l’empresa del Grup GRUPO VISTAOPTICA.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual GRUPO VISTAOPTICA procedirà a la seva total destrucció.

GRUPO VISTAOPTICA garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel•lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol•licitud per escrit a GRUPO VISTAOPTICA, RAMBLA CATALUNYA, 10, BAJO IZQ. – 08007 BARCELONA

SELECT MY CURRENT LOCATION If the user allows and accepts 'Find centers ' allows access to real-time geographic location of your mobile device and computer, in order to access facilities and nearby shops according to their location.

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL•LECTUAL Aquest lloc web és propietat de GRUPO VISTAOPTICA. Els drets de Propietat Intel•lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ('hiperlinks') que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de GRUPO VISTAOPTICA, són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per GRUPO VISTAOPTICA, per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

Els drets de propietat intel•lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de GRUPO VISTAOPTICA l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de GRUPO VISTAOPTICA.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Les presents condicions generals es regeixen per la Legislació espanyola, essent competents els Jutjats i Tribunals espanyols per a conèixer qualsevol qüestió que se susciti sobre la interpretació, aplicació i acompliment de les mateixes. L’usuari, per virtut de la seva acceptació a les condicions generals recollides en aquest avís legal, renuncia expressament a qualsevol fur que, per aplicació de la Llei de Enjudiciament Civil vigent pogués correspondre-li.